Thông tin (điện thoại, email) của sale hoặc nhóm sale sẽ hiển thị độc quyền tại dự án, đồng thời email này sẽ đặt tại form liên hệ và nhận mọi liên hệ từ khách hàng.

Sale bất động sản (3 tháng)

3.000.000 đ
 • Thời hạn: 3 tháng.
 • Số lượng: 1 dự án.
 • Tư vấn: Độc quyền.
 • Được chỉnh sửa lại thông tin dự án.

Sale bất động sản (6 tháng)

6.000.000 đ
 • Thời hạn: 6 tháng
 • Số lượng: 1 dự án.
 • Tư vấn: Độc quyền.
 • Được chỉnh sửa lại thông tin dự án.

Sale bất động sản (1 năm)

10.000.000 đ
 • Thời hạn: 1 năm.
 • Số lượng: 1 dự án.
 • Tư vấn: Độc quyền.
 • Được chỉnh sửa lại thông tin dự án.
Ưa chuộng

NHỮNG LỢI ÍCH KHI LÀ SALE BẤT ĐỘNG SẢN TẠI HOSOBDS.COM