Hotline: (024) 3392 1992
Khu vực
Diện tích
Mức giá

Danh sách chung cư Quận Thanh Xuân

DANH SÁCH
Lọc theo

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

Chung cư Golden Palm Lê Văn Lương

Lô 4.5-NO Lê Văn Lương - Thanh Xuân

2.600.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 130 m²

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

2.600.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 130 m²

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

Chung cư Thống Nhất Complex

82 Nguyễn Tuân - Thanh Xuân

2.600.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 122 m²

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

2.600.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 122 m²

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

Chung cư Rivera Park Hà Nội

69 Vũ Trọng Phụng - Thanh Xuân

2.500.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 114 m²

N.V Tư vấn Tên Cty/dự án

2.500.000.000 ₫
3 P. Ngủ 2 P. Tắm 114 m²